Versnelt de zeespiegelstijging?

 

De zeespiegel stijgt verbijsterend snel. En alles wijst er op dat de stijging nog versnelt. Tegen het eind van deze eeuw kan de stijging tot 100 centimeter bedragen. 

 

Evolutie in zeespiegelstijging


De hoogte van het zeeniveau wordt reeds meerdere decennia wereldwijd opgevolgd. De metingen geven aan dat de zeespiegel in de afgelopen eeuw mondiaal gemiddeld met zo’n 20 cm (2 mm/jaar) is gestegen. Voor Oostende is er eveneens duidelijke stijgende trend vastgesteld in het niveau van de zeespiegel. Er is sprake van een stijging van 1,69 mm/ jaar voor de periode 1927-2006. Door de alsmaar stijgende broeikasgasconcentraties, het warmer worden op onze aarde, en het smelten van de grote ijskappen, zal de zeespiegel verder blijven stijgen. De algemene verwachting is echter dat het zeeniveau deze eeuw sneller zal gaan stijgen dan voorheen. Het IPCC rapporteerde in 2013 dat de zeespiegelstijging in 2100 ergens tussen de 55 en 120 cm zou bedragen (bij ongewijzigd beleid – RCP8.5 scenario). Berekeningen voor Vlaanderen variëren van 14 cm tot 93 cm.

Nieuwe monitoringstechnieken bevestigen versnelde zeespiegelstijging

 

Als het zeeniveau aan het einde deze eeuw wereldwijd tot 120 cm – eventueel zelfs meer – gestegen zou kunnen zijn, moet de snelheid van de zeespiegelstijging groter worden dan nu het geval is en dus versnellen. Recente studies, welke gebruik maken van satellietmetingen, hebben deze veronderstelling bevestigd. De opkomst van de satellieten als monitoringstechnieken hebben de analysemogelijkheden aanzienlijk uitgebreid. Via de satellietbeelden werd – vanaf 1992 - een trend in de verandering van het zeeniveau gedetecteerd.  Jaarlijks zou het zeeniveau stijgen met 2,6 – 2,9 mm (Chen et al., 2017), en zou deze met 0.041 ± 0.058 mm/jaar versnellen.

 

Er mag dan vastgesteld zijn dat de snelheid van de zeespiegelstijging toeneemt, de onzekerheid in de hoogte van de toekomstige zeespiegelstijging is nog groot. De zeespiegelstijging wordt mede bepaald door hoeveel warmer het zal worden en hoe de grote ijskappen en landgletsjers op deze opwarming zullen reageren. De kennis hierrond neemt snel toe waardoor cijfers vaak worden bijgesteld. Recente artikelen rapporteren over bovengrenzen van meer dan 2 meter door een grote(re) bijdrage van het smelten van de grote ijskap van Antarctica. 

 

Bronnen

  • Chen, X. et al., (2017). ‘The increasing rate of global mean sea-level rise during 1993–2014’. Nature Climate Change 7, 492–495. 10.1038/nclimate3325
  • Le Bars Dewi et al. (2017), ‘A high-end sea level rise probabilistic projection including rapid Antartic ice sheet mass loss’. Enivironmental Research Letters, Volume 12, nr. 4. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa6512 
  • Watson, C.S. et al,. (2015). ‘Unabated global mean sea-level rise over the satellite altimeter era’. Nature Climate Change 5, 565–568. 10.1038/nclimate2635
  • Weisse, R. et al. (2014), ‘Changing extreme sea levels along European coasts’, Coastal Engineering, 87, 4-14. https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2013.10.017
  • Willems P. (2014), ‘Actualisatie van de extreme-waarden-statistiek van stormvloeden aan de Belgische kust’, KULeuven - Afdeling Hydraulica, Rapport voor de Vlaamse Overheid – WL & Afdeling Kust, okt. 2014