Wat kunnen we aan klimaatverandering doen?

Een van de belangrijkste vragen wereldwijd is vandaag en de komende decennia: wat kunnen we aan klimaatverandering doen? Op een aantal vlakken kunnen we de klimaatverandering nog beperken. Maar op andere vlakken zullen we ons moeten aanpassen aan de veranderende situatie.

 

Met de juiste strategieën en acties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen kunnen we de klimaatverandering nog beperken. Die aanpak noemen we mitigatie en pakt klimaatverandering aan bij de bron.

 

Anderzijds is de klimaatverandering een feit, en doen we er goed aan onszelf waar mogelijk aan te passen aan een wijzigend klimaat. Zo beschermen we ons tegen de gevolgen van klimaatverandering en kunnen we de nieuwe kansen die klimaatverandering biedt, benutten. Dit wordt adaptatie genoemd.

 

Zowel adaptatie als mitigatie zijn nodig in de strijd tegen klimaatverandering en vormen de kern van het Vlaams klimaatbeleidsplan.

Lees meer over het Vlaams klimaatbeleidsplan op de website van het Vlaams Energie en Klimaatagentschap.

 

Lokaal adaptatiebeleid

 

Op zoek naar mogelijke maatregelen om lokaal de effecten van klimaatverandering op te vangen? Inspiratie hiervoor vind je samen met praktijkvoorbeelden, inzetbare instrumenten en mogelijkheden tot financiering op de Vlaamse website van het Burgemeestersconvenant.

 

Wie voert het klimaatbeleid op andere beleidsniveaus?

 

Vlaams beleid Vlaams Klimaatbeleid
  Vlaamse Klimaatstrategie 2050
  Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan 2021-2030
  Vlaams Adaptatieplan 2013-2020
  Ruimtelijke strategieën voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting
  Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen
  Expertisecentrum Landbouw & Klimaat (ILVO)
   
Nationaal en federaal beleid Belgisch Klimaatbeleid
  Nationaal Klimaatplan 2021-2030
  Nationaal Adaptatieplan
  Nationale Klimaatcommissie
   
Europees beleid in België Klimaat- energiepakket 2013-2020
 

Klimaat- energiekader 2030

 

Adaptatiestrategie van 2013

 

Covenant of Mayors for Climate & Energy

   
Internationaal beleid Europees Klimaatbeleid
  Nieuwe Europese Adaptatiestrategie van 2021
  Europees Klimaat Adaptatie Platform
  Verenigde Naties – Klimaatverandering