Waarom tonen we in het Klimaatportaal enkel het hoog-impactscenario?

 

Zowel het laag, midden als hoog-impactscenario op kaart tonen, zou een erg onoverzichtelijk resultaat geven. Daarom tonen we enkel het huidige klimaat en het hoog-impactscenario voor de klimaattoestanden, -effecten en socio-economische impacts.

 
Het hoog-impactscenario houdt rekening met een wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging tussen de 3,2 en 5,4 °C. De werkelijke klimaatverandering zal ‘met hoge waarschijnlijkheid’ gelegen zijn tussen het huidige klimaat en wat het hoog-impactscenario aangeeft. Dat zien we nu al in de evoluties en dat zal zich de komende decennia geleidelijk aan verderzetten. 


Hoe zal het toekomstige klimaat zijn in 2100? Dit is sterk afhankelijk van de mondiale uitstoot aan broeikasgassen in de komende decennia. Inspanningen wereldwijd hebben hier een sterke invloed op. Maar het hoog-impactscenario – dat niet langer uit te sluiten is – biedt een goed referentiekader om onze regio meer weerbaar en klimaatbestendig te maken, wanneer Vlaanderen wil anticiperen op de mogelijke klimaatverandering.

 

Uitzondering op bovenstaande is het thema 'Zeespiegelstijging'. In het kader van de kustverdediging bestaan 2 scenario's voor onze kust: een midden-variant (met 80 cm stijging van het stormvloedniveau tegen 2100) en een 'worst case'-variant (met 240 cm stijging van het stormvloedniveau tegen 2100). In het verlengde van het Masterplan Kustveiligheid dat momenteel wordt uitgevoerd door Afdeling Kust, geeft het Klimaatportaal in het thema 'Zeespiegelstijging' de waterstanden weer bij een 1000-jarige storm volgens het midden-scenario.