Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Veelgestelde vragen / Wat betekenen de 3 scenario’s - laag, midden, hoog?

Wat betekenen de 3 scenario’s - laag, midden, hoog?

De klimaatscenario’s voor Vlaanderen zijn gebaseerd op berekeningen uit:

  • wereldwijde klimaatmodellen
  • regionale (Europese) en lokale (Belgische) klimaatmodellen
  • meerdere mondiale RCP-scenario’s

RCP staat voor Representative Concentration Pathways. Deze scenario’s houden rekening met de verschillende ambitieniveaus van het mondiale klimaatbeleid. Zo zijn er scenario’s waarbij men uitgaat van weinig maatregelen en weinig technologische doorbraken tot scenario’s met een zeer ambitieus klimaatbeleid.

In Vlaanderen werken we met drie varianten – een laag, midden en hoog scenario – om de bestaande onzekerheden in de klimaatmodellen en RCP-scenario’s zo goed mogelijk te omvatten.

  • De hoge variant geeft de bovengrens weer van mogelijke veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel, die Vlaanderen naar het einde van deze eeuw toe te wachten staan. Ze stelt een pessimistische klimaatprojectie voor, en dit binnen de huidige set aan ‘plausibele’ klimaatmodelprojecties voor de toekomst.
  • De lage variant geeft de ondergrens aan en schetst een optimistische klimaatprojectie.
  • Het midden klimaatscenario komt overeen met de mediaan (of de middelste) van alle klimaatmodelprojecties.

Belangrijke voetnoot hierbij is dat de toekomstige klimaatverandering met een bepaalde – kleine, maar onbekende – kans extremer kan zijn dan wat vervat zit in de drie klimaatscenario’s. Omdat de precieze veranderingen niet gekend zijn, moeten we de cijfers bij benadering te interpreteren.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.