Over ons

Klimaatportaal Vlaanderen geeft je informatie over klimaatverandering in Vlaanderen. Wat is klimaatverandering en welke effecten zien we nu al in Vlaanderen? Welke klimaatscenario’s zijn mogelijk en wat zal de impact zijn op mens en milieu?

 

Over Klimaatportaal Vlaanderen

 

Klimaatportaal Vlaanderen bundelt de recentste informatie rond klimaatveranderingen en brengt deze gedetailleerd in kaart voor Vlaanderen tot op wijkniveau.

 

Die informatie omvat zowel de huidige als de toekomstige projecties van de klimaattoestanden (temperatuur, neerslag, verdamping en wind), de klimaateffecten (hitte, overstroming, zeespiegelstijging, droogte) en kwetsbaarheden (getroffen personen, gebouwen) aan de hand van klimaatscenario’s. Om de kaarten overzichtelijk te houden, toont het Klimaatportaal Vlaanderen naast de huidige toestand enkel het hoge impact scenario.

 

Wie zijn we?

 

Klimaatportaal Vlaanderen is een realisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij. De website is ontwikkeld in samenwerking met Wageningen Environmental Research en de KU Leuven. De website wordt als platform aangeboden aan alle Vlaamse overheden om klimaatinformatie te hergebruiken en/of te laten ontsluiten.

 

De data op het Klimaatportaal worden door verschillende partners beheerd:

 

Klimaattoestand

Overstromingen

Hitte

Droogte

 

Vlaamse Milieumaatschappij

Zeespiegelstijging

Afdeling Kust

 

Wil je ook aansluiten en data aanleveren?

 

Neem contact op met info@vmm.be.