Het CO2-gehalte in de atmosfeer stijgt aan de hoogste snelheid ooit geregistreerd

 

De gemeten concentratie aan CO2 is het hoogste in de laatste 800.000 jaar. De voorbij eeuw steeg dit broeikasgas elk jaar en de laatste decennia zelf nog met een versnelling.

 

Sterkere toename CO2 groei

De toename van de temperatuur op aarde is voornamelijk een gevolg van een versterking van het broeikaseffect, grotendeels veroorzaakt door de toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Deze stijging van de CO2-concentratie wordt op zijn beurt veroorzaakt door ons verbruik van fossiele brandstoffen.  Vóór de industriële revolutie, 1750, bedroeg de concentratie CO2 ongeveer 280 ppm (deeltjes CO2 per miljoen luchtdeeltjes). Sindsdien hebben menselijke activiteiten een enorme hoeveelheid koolstofvervuiling in de atmosfeer veroorzaakt. De snelheid waarmee deze vervuiling toenam, steeg jaar na jaar. Zo is de jaarlijkse groei toegenomen van iets minder dan 1 ppm in de jaren zestig tot meer dan 2.4 ppm in de eerste helft van 2010. De afgelopen twee jaar zijn de hoogste toenames ooit geregistreerd. Beide jaren kenmerkten zich door een stijging van meer dan 3 ppm CO2 per jaar.

 

Recordhoogte CO2 concentratie

Door de snelle stijgingen bereikt het CO2-gehalte elk jaar opnieuw een recordhoogte, zoals de langste meetreeks te Mauna Loa laat aflezen. In 2015 bedroeg deze concentratie 400 ppm, in 2016 was dat gestegen naar 403.3 ppm. De CO2-concentraties zijn daarmee 45% hoger dan in de pre-industriële tijd.  2016 was ook het eerste jaar in het bestaan van de mensheid waarin het maandgemiddelde van de CO2-concentratie in de atmosfeer steeds boven de 400 ppm lag. Een vergelijkbare CO2-concentratie kwam drie tot vijf miljoen jaar geleden ook voor, maar de gemiddelde temperatuur was toen 2-3 °C en de zeespiegel 10-20 meter hoger dan nu.  De veranderingen vonden toen echter veel geleidelijker plaats. De snelheid waarmee de CO2-concentratie vandaag de dag veranderen, is een echte schok voor de atmosfeer.

 

Bronnen: