Het klimaat verandert, ook in België

 

Het klimaat verandert, daar kunnen we niet omheen. Waarnemingen tonen overduidelijk aan dat de temperatuur stijgt. Jaar na jaar worden temperatuurrecords gebroken, niet alleen wereldwijd maar ook in België.
 

België (Ukkel) nu gemiddeld twee graden warmer dan in pre-industriële periode


Net als de metingen wereldwijd, vertonen ook in België de metingen een duidelijk stijgende trend. Statistische analyse van de jaargemiddelde temperatuur in Ukkel geeft aan dat de temperatuur significant is gestegen sinds het einde van de 19de eeuw. Halverwege de 20ste eeuw viel de stijging wat stil, maar sedert 1960 ging de temperatuur steeds sneller stijgen, tot wel +0,4 °C per decennium. Dat tempo wordt ook huidig aangehouden. Intussen geeft de jaargemiddelde temperatuur aan dat het in Ukkel ondertussen gemiddeld 2,3 °C warmer is dan in de pre-industriële periode.

 

 

10 warmste jaren in laatste decennia


De temperatuurstijgingen hebben tot gevolg dat het jaar na jaar warmer wordt. De 19 warmste jaren sinds het begin van de metingen in Ukkel (1833) liggen allemaal in de periode 1989-2017. Het absolute recordjaar was 2014 met een jaargemiddelde van 11,9 °C, 1,4 °C boven het klimatologisch gemiddelde.  De top 4 van warmste jaren wordt vervolledigd door 2011 (11,6 °C), 2007 (11,5 °C) en 2017 (11,3°C). 
 

Opwarming wereldwijd en in Europa


De klimaatopwarming voltrekt zich in Europa sneller dan het mondiale gemiddelde. Zo is de reeds gemeten temperatuurtoename in Europa met 1,4 °C hoger dan mondiaal (1,1° C) en tonen de klimaatmodellen dat Europa samen met Noord-Amerika, na het Arctische gebied, de snelste opwarming zal kennen de komende decennia.


De negen warmste jaren mondiaal zijn allemaal na 2005 opgetreden en de 5 warmste sinds 2010. Voor de mondiale temperatuur is de top 3 van warmste jaren ooit gemeten samengesteld uit resp. 2016, 2015 en 2017. Het voorbije jaar 2017 was bovendien het warmste jaar ooit waarin het opwarmende El-Nino-effect niet aanwezig was.
 

Bronnen: