Hoe gaan neerslagpatronen veranderen in Vlaanderen?

 

Vlaanderen zal in de toekomst meer neerslag te verwerken krijgen door een toename van neerslag in de winter. Daarnaast zal Vlaanderen vaker hevige zomeronweders ondervinden, welke ook extremer kunnen worden.

 

Vlaanderen wordt natter


Volgens computermodellen zal Vlaanderen extra neerslag te verwerken krijgen door klimaatverandering. De toekomst in Vlaanderen wordt natter. Daar zijn de klimaatmodellen het over eens.  De regen zal echter niet over het volledige jaar in gelijke mate veranderen. De vernatting van Vlaanderen is vooral het gevolg van een stijging van de neerslag in de winter. De klimaatscenario’s voor ons land tonen een stijging van de neerslag in neerslagvolumes  tijdens de wintermaanden tot +38% over 100 jaar. Deze veranderingen in winterneerslag zullen niet zozeer het gevolg zijn van een wijziging in het aantal natte dagen, maar vooral van wijzigende neerslagtotalen in de winter. De winterbuien gaan in de toekomst intenser worden.  Intensiteiten kunnen tot +53% toenemen tegen 2100 als gevolg van klimaatopwarming.

Voor de zomer is er nog een onzekerheid of de toekomst meer of minder regen zal gaan brengen, maar de meeste computermodellen simuleren dalingen, tot -52% van neerslagvolume voor de zomermanden aan het einde van de eeuw.  Wat wel duidelijk is voor de zomer is dat het aantal natte dagen afneemt en het aantal droge dagen toeneemt.
 

Meer kans op extreem weer in de zomer


Modelberekeningen laten ook zien dat de kans op extreem weer, inclusief extreme regenval toeneemt naar de toekomst toe. Zo zullen extreme zomeronweders in de toekomst nog extremer worden. Hierbij is een systematische toename vastgesteld in de verandering van de piekintensiteiten in functie van de terugkeerperiode. Dit betekent dus dat tijdens de zomermaanden de meest uitzonderlijke regenbuien het sterkst in neerslagintensiteit kunnen toenemen. Voor een terugkeerperiode van 2 jaar, of een bui die eenmaal per 2 jaar voorkomt, bijvoorbeeld, loopt die verandering op tot +43% over 100 jaar. Hoe uitzonderlijker de neerslag, hoe groter de verandering: tot +62% voor een terugkeerperiode van 5 jaar, tot +109% voor 20 jaar.

Hoe klein Vlaanderen ook is, het effect van klimaatverandering op de neerslag zal er van plaats tot plaats verschillend zijn. Op basis van de klimaatmodellen mag worden verwacht dat de dat dichter bij de kust een grotere toename in winterneerslag kan worden verwacht tegen 2100. Ook in het warmere oostelijke deel van Vlaanderen en in het bijzonder boven stedelijke agglomeraties als Antwerpen en Brussel worden duidelijk intensere neerslag-extremen verwacht.
 

Verklaringen neerslagwijzingen


Intensere neerslag in de zomer wordt verklaart doordat warmere lucht meer vocht kan bevatten en dit met ongeveer 7% per graad opwarming volgens de vergelijking van Clausis-Clapeyron. Analyse van 400 jaar uurlijkse neerslag in Nederland laat zien dat de waargenomen toename van de neerslagextremen 14% bedraagt per graad stijging van de dauwpunttemperatuur. Het klimaateffect bij neerslagextremen dient samen beschouwd te worden met natuurlijke klimaatschommelingen die een cyclus verloop kennen over meerdere decaden en gekoppeld zijn aan de Noord-Atlantische oscillatie.

 

 

Bronnen