Hoe worden de veranderingen van het klimaat ingeschat?

 

Om een inschatting te maken van het klimaat tegen het einde van 21e eeuw worden klimaatmodellen en –scenario’s gebruikt. Klimaatmodellen zijn computermodellen waarmee het gedrag van het klimaatsysteem, en daarmee van het klimaat, kan worden nagebootst op grond van de natuurkundige, scheikundige en biologische eigenschappen van dat systeem.

 

De klimaatmodellen worden aangestuurd met scenario's van een mogelijk toekomstig klimaat. Het Intergovernmental Panel for Climate Change, of IPCC, een organisatie bestaande uit honderden klimaatexperts uit de hele wereld, heeft vier wereldwijde scenario’s met betrekking de ontwikkeling van broeikasgassen in de atmosfeer gedefinieerd. Dit zijn beter bekend als de RCP- of Representative Concentration Pathways - scenario’s.

  

Mondiale RCP-scenario’s

Een eerste, extreem scenario (RCP 8.5) gaat uit van een groeiende wereldbevolking die broeikasgassen blijft uitstoten en het klimaatakkoord van Parijs uit 2015, waarin een globaal actieplan werd goedgekeurd om de mondiale temperatuurtoename ruim onder de 2 °C te houden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, niet wordt nageleefd. In dit geval zal de temperatuur op aarde gemiddeld stijgen met 3.2 tot 5.4 °C ten opzichte van 1850-1900. Het meest gunstige scenario (RCP 2.6) gaat uit van een significante daling van de uitstoot van de broeikasgassen op wereldschaal vanaf 2020, en blijft een temperatuurstijging beperkt tot 0.9 à 2.3 °C. De andere twee scenario’s (RCP 4.5 en RCP 6.0) bevinden zich tussen deze twee uitersten.

 

Klimaatscenario’s voor Vlaanderen

De klimaatscenario’s voor Vlaanderen zijn gebaseerd op berekeningen met wereldwijde klimaatmodellen en de mondiale RCP-scenario’s. Projecties uit tientallen klimaatmodellen werden gebruikt voor eerst een statistische neerschaling te berekenen. Vervolgens worden ook lokale klimaatmodellen gebruikt van het KMI, de  KULeuven en de universiteiten van Namen en Luik om hogere resolutie klimaatkaarten (4 km) te bekomen.

 

De scenario's zijn zo vastgelegd, dat ze een groot deel van de bestaande onzekerheden weergeven. Ieder scenario geeft een beeld van veranderingen van de klimaatvariabelen, waaronder temperatuur, neerslag, zeespiegel en wind. Het gaat niet alleen om veranderingen in het gemiddelde klimaat, maar ook in de extremen. De veranderingen gelden voor het klimaat tegen 2100.

 

Bronnen: