Inspiratiedag 'Klimaatadaptatie voor gemeenten'

4 december 2019 - Vlaanderen is kwetsbaar door de effecten van klimaatverandering. Maar welke maatregelen kunnen steden en gemeenten het best nemen om de impact van droogte, hittestress en lokale wateroverlast te milderen? En waar? Om van klimaatadapatie werk te maken, hebben we samen met de lokale besturen en kennis- en adviesinstellingen de koppen bij mekaar gestoken op deze inspiratiedag.

 

Bekijk alle presentaties hier