Verandering aan hittegolven en temperatuursextremen t.g.v. klimaatverandering over Europa

 

Europa heeft sinds 2000 verschillende extreme hittegolven meegemaakt (2003, 2006, 2007, 2010, 2014, 2015 en 2017). Er kan verwacht worden dat de toename van de mondiale temperatuur een invloed zal hebben op de frequentie en intensiteit van de hittegolven. 

 

Vaker hitte in Europa


De opwarming van de aarde is volop aan de gang. Een vergelijking tussen de temperatuursimulaties van vier verschillende klimaatmodellen, waarbij de opwarming van de laatste eeuw ten gevolge van koolstofemissies werd weggelaten, toonde aan dat de hoge  temperaturen als  in juni, juli en augustus 2017 in Spanje, Zuid-Frankrijk, Italië en de Balkan minstens 10 keer meer kans op voorkomen hebben dan in het begin van de 20ste eeuw.

 

Meer hitte verwacht


Projecties op basis van een multimodel ensemble tonen tegen het einde van de 21ste eeuw een toename van de frequentie en omvang van de hittegolven in de meeste Europese regio's in alle RCP-scenario's. Perioden met extreem hoge temperaturen zullen  frequenter voorkomen en langer aanhouden.  In het RCP8.5-scenario worden zeer extreme hittegolven - sterker dan de hittegolven van 2003 of 2010 - elke twee jaar verwacht in de tweede helft van de 21ste eeuw. De stijging van de frequentie van hittegolven is het grootst in Zuid- en Zuidoost-Europa. Volgens een andere analyse zal onder het RCP8.5-scenario  aan het einde van de 21ste eeuw 90% van de zomers in Zuid-, Midden- en Noordwest-Europa warmer zijn dan elke zomer in de periode 1920-2014.

 

In Vlaanderen kennen we momenteel gemiddeld circa 4 hittegolfdagen per jaar. Onder een laag impact klimaatscenario zal dit tegen 2100 bijna verdubbelen tot gemiddeld 7 hittegolfdagen. Bij het hoge klimaatscenario kan dit zelf oplopen tot gemiddeld 50 hittegolfdagen per jaar.
 

Dodelijke hitte-impact


Hitte-extremen en -golven hebben een sterke directe impact op de menselijke gezondheid en het welzijn, maar ook op de samenleving (bijvoorbeeld door verminderde arbeidsproductiviteit), ecosystemen (bijvoorbeeld door bosbranden) en landbouw. In het bijzonder kunnen hittegolven, verergerd door het stedelijk hitte-eilandeffect en via luchtverontreiniging, schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens (met o.a. oversterfte) in stedelijke gebieden. De meest ernstige gezondheidsrisico's worden verwacht ter hoogte van laaggelegen stroomgebieden in Zuid-Europa en aan kust van de Middellandse Zee, waar veel dichtbevolkte stedelijke centra gelegen zijn. Tot 50 maal hogere sterftecijfers in Europa tegen 2100 zijn mogelijk.

 

Bronnen: