Waarom kijken we naar 2100?

 

2100 - representatief voor het klimaat tussen 2070 en 2100 - is de tijdhorizon die internationale wetenschappelijke en politieke gemeenschappen over het algemeen gebruiken bij klimaatstudies. Waar beschikbaar voor Vlaanderen, toont het Klimaatportaal ook informatie voor tussenliggende jaren (2030, 2050, 2075).

 

De reden voor de horizon tot 2100 is:

 

  • Enerzijds is het onmogelijk om met enige nauwkeurigheid te voorspellen hoeveel broeikasgassen er zullen vrijgegeven worden in de volgende eeuwen en hoeveel dit het klimaat zal beïnvloeden.
  • Anderzijds is het bereik ver en extreem genoeg om een goed inzicht te verschaffen in wat er kan of nog moet gebeuren om ons voor te bereiden en aan te passen aan de gevolgen van het veranderende klimaat.

 

Ze leren ons hoe kwetsbaar Vlaanderen is voor klimaatverandering en laten toe stapsgewijs naar een toekomstbeeld toe te werken en zo de weerbaarheid van Vlaanderen tegen klimaatverandering te verhogen.