Hitte

Door klimaatverandering stijgt de temperatuur. We spreken over een hittegolf als een hitte-episode minstens 3 dagen aanhoudt, de temperatuur overdag boven 29,6 °C stijgt en ’s nachts blijft hangen boven de 18,2 °C. Een hittegolf leidt tot hittestress vooral bij 65-plussers en jonge kinderen, soms zelfs met oversterfte tot gevolg.

 

Wat is het probleem?

 

De jaarlijkse gemiddelde temperatuur in ons land is sinds het einde van de 19de eeuw sterk toegenomen. De gemiddelde jaartemperatuur ligt in Ukkel momenteel  2,5 °C hoger dan 200 jaar geleden, dat is ruim 1,6 °C meer dan de mondiale gemeten temperatuurstijging. 

 

Niet alleen de gemiddelde temperaturen lopen op, we krijgen ook meer tropische dagen (warmer dan 30 °C) en hittegolven komen frequenter voor. In het verleden was er in Vlaanderen om de drie jaar een hittegolf, nu gebeurt dit jaarlijks.

 

Hittestress door stijgende temperaturen zien we vooral in de bebouwde omgeving, minder in de landelijke omgeving. Vooral ’s nachts loopt het temperatuurverschil tussen een stad en haar landelijke omgeving op tot enkele graden, soms zelfs met uitschieters tot 7 à 8 °C en meer. Hittegolven treden daardoor frequenter én intenser op in steden. Hoe groter de stad, hoe groter het effect. Ook afstand tot de zee en bodemsamenstelling spelen een rol. Groen in de stad heeft een belangrijk milderend effect.

 

Wat voorspellen de klimaatscenario's

 

Temperatuur stijgt


De temperatuur in Vlaanderen zal alleen maar verder toenemen. Er wordt verwacht dat de jaargemiddelde temperatuur tegen 2100 tussen de 0,7 en 7,2 °C hoger zal liggen dan in de referentieperiode rond 2000. In december-januari-februari schommelt deze stijging tussen 0,9 °C en 6,2 °C. In juni-juli-augustus tussen 0,2 °C en 8,9 °C. De toename in seizoengemiddelden kan hoger zijn dan de jaargemiddelde stijgingen.

 

Aantal extreem warme dagen stijgt, meer hittegolven


Het aantal extreem warme dagen (daggemiddelde temperatuur > 25 °C) kan stijgen van slechts enkele dagen nu tot 74 dagen tegen 2100. Het aantal extreem koude dagen (daggemiddelde temperatuur < 0 °C) zou weer kunnen terugvallen tot 0 per jaar. In deze scenario’s krijgen we ook vaker te maken met hittestress. Hittegolven zullen langer aanslepen en zwaarder doorwegen, vooral in steden. In steden is het sowieso al warmer tijdens hittegolven en de steden zullen uitbreiden. 

 

In alle klimaatscenario’s neemt het aantal hittegolfdagen en het aantal hittegolfgraaddagen (een maat voor de hittestress waaraan inwoners worden blootgesteld) overal in Vlaanderen toe ten opzichte van het huidige klimaat. Nu zijn de gezondheidseffecten nog beperkt tot sporadische extreem warme perioden. In de (nabije) toekomst zullen er meer effecten zijn in grotere delen van Vlaanderen. Onder het niet langer uit te sluiten hoge impactscenario kan in 2050 zelfs overal in Vlaanderen sprake zijn van ernstige overlast door hitte. Gemiddeld zou een jaar dan 18 hittegolfdagen kunnen tellen en naar 2100 toe zelfs 50, te vergelijken met de huidige 4 hittegolfdagen. Ook nagenoeg alle kwetsbare instellingen zoals scholen, ziekenhuizen en crèches krijgen dan jaarlijks te maken met beduidende hittestress.

 

Wat is de gezondheidsimpact van hitte?

 

Hogere temperaturen kunnen een belangrijke gezondheidsimpact hebben, zeker in stedelijke agglomeraties die relatief veel warmte vasthouden. Het effect van extreme luchttemperaturen uit zich onder andere in hittestress. Vooral hittegevoelige bevolkingsgroepen, jonge kinderen en ouderen, ondervinden hier overlast en schadelijke gezondheidseffecten van. Zo werd er tijdens de uitzonderlijk warme zomer van 2003 zelfs een oversterfte van 2052 hitteslachtoffers geregistreerd in ons land. Dat was de aanleiding voor het eerste Belgische ‘Ozon- en hittegolfplan’, van kracht vanaf de zomer van 2005.

 

 

Bekijk hitte op kaart

VEELGESTELDE VRAGEN

Aan de slag in 5 stappen

1. Selecteer het thema

 

Kies uit vijf thema’s: hitte, overstroming, zeespiegelstijging, droogte en klimaat.

Je kan ook de synthesekaart bekijken die meerdere thema’s combineert.

Wil je meer weten over het geselecteerde thema? Lees links onderaan een korte inleiding op het thema.

 

2. Verschuif de tijdsbalk 

 

Bekijk de huidige toestand en vergelijk met een scenario in de toekomst.

 

3. Zoek op jouw locatie of klik in de kaart om jouw gemeente te selecteren

 

Typ in de zoekbalk jouw adres of klik in de kaart op de juiste gemeente. Heb je een locatie bepaald of een gemeente aangeklikt, dan blijft die locatie geselecteerd ook als je verandert van thema of van tijdsaanduiding.

Je kan ook in- en uitzoomen door +/- aan te klikken linksboven in de kaart, of door dubbel te klikken in de kaart.

 

4. Selecteer een of meerdere kaartlagen

 

Standaard staan één of meerdere kaartlagen aangevinkt. Daar kan je lagen aan toevoegen of wegklikken. Vink ‘toon’ bij Meer kaarten aan om er nog meer te kunnen selecteren.

 

5. Bekijk de kerncijfers en grafieken van jouw locatie en vergelijk die met het gemiddelde voor Vlaanderen

 

Voor elke kaartlaag die je selecteert, krijg je enkele kerncijfers en grafieken. In elke figuur zie je het gemiddelde voor Vlaanderen (bij zeespiegelstijging: het gemiddelde voor de 19 kustgemeenten) en de exacte cijfers voor een geselecteerde gemeente.

Links naast de grafieken kan je een introductie lezen over het geselecteerde thema. Je kan er ook een thema uit het Klimaatportaal delen op sociale media. 

 

Ga naar de kaarten