Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Beleid

Wat kunnen we aan klimaatverandering doen?

Een van de belangrijkste vragen wereldwijd is vandaag en de komende decennia: wat kunnen we aan klimaatverandering doen? Op een aantal vlakken kunnen we de klimaatverandering nog beperken. Maar op andere vlakken zullen we ons moeten aanpassen aan de veranderende situatie.

Met de juiste strategieën en acties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen kunnen we de klimaatverandering nog beperken. Die aanpak noemen we mitigatie en pakt klimaatverandering aan bij de bron.

Anderzijds is de klimaatverandering een feit, en doen we er goed aan onszelf waar mogelijk aan te passen aan een wijzigend klimaat. Zo beschermen we ons tegen de gevolgen van klimaatverandering en kunnen we de nieuwe kansen die klimaatverandering biedt, benutten. Dit wordt adaptatie genoemd.

Zowel adaptatie als mitigatie zijn nodig in de strijd tegen klimaatverandering en vormen de kern van het Vlaams klimaatbeleidsplan.

Lees meer over het Vlaams klimaatbeleidsplan op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Lokaal adaptatiebeleid

Op zoek naar mogelijke maatregelen om lokaal de effecten van klimaatverandering op te vangen? Inspiratie hiervoor vind je samen met praktijkvoorbeelden, inzetbare instrumenten en mogelijkheden tot financiering op de Vlaamse website van het Burgemeestersconvenant.

Een perceel klimaatbestendig maken? Bereken het groen-blauw peil en bekijk welke maatregelen je kan nemen. 

Wie voert het klimaatbeleid op andere beleidsniveaus?

Vlaams beleid Vlaams klimaatbeleid
  Vlaamse Klimaatstrategie 2050
  Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan 2021-2030
  Vlaams Adaptatieplan 2013-2020
  Ruimtelijke strategieën voor klimaatbestendige ruimtelijke inrichting
  Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen
  Expertisecentrum Landbouw & Klimaat (ILVO)
   
Nationaal en federaal beleid    Belgisch klimaatbeleid
  Nationaal Klimaatplan 2021-2030
  Nationaal adaptatieplan
Nationale Klimaatcommissie
   
Europees beleid in België Klimaat/energie-pakket 2013-2020
  Klimaat/energie-kader 2030
  Adaptatiestrategie van 2013
  Covenant of Mayors for Climate & Energy
   
Internationaal beleid Europees Klimaatbeleid
Nieuwe Europese Adaptatiestrategie van 2021
  Europees Klimaat Adaptatie Platform
  Verenigde Naties – Klimaatverandering

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.