Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Open Data

Open data & kaartencatalogus

De kaarten die je op het Klimaatportaal kan raadplegen, kan je ook gratis downloaden als bestand of als web-service (WMS/WFS) inladen in GIS-software. En indicatorwaarden uit de IMPACT-tool zijn ook als Excel-bestand te downloaden.

Kaartencatalogus Klimaatportaal

Alle kaarten zijn beschikbaar in de kaartencatalogus van het Klimaatportaal. Via de categorieën (bv. thema of zichtjaar) kan je de kaarten snel filteren. Een zoekveld laat je toe om de catalogus te doorzoeken op begrippen in de kaartnaam of in de beschrijving van de kaarten.

Alle kaarten kan je als webservice (WMS/WFS) inladen in GIS-software zoals QGIS of ArcGIS.

Daarnaast kan je de meeste kaarten zo voor heel Vlaanderen in één beweging downloaden. Maar sommige kaarten zijn door hun hoge resolutie erg omvangrijk. Die zwaarste kaarten bieden we daarom (enkel) per gemeente als download aan.

Naar de kaartencatalogus »

Download indicatorwaarden IMPACT-tool

De IMPACT-tool toont je heel wat indicatoren (bv. aantal hittegolfdagen per jaar) voor verschillende niveaus:

  • Vlaanderen
  • Gemeente
  • Wijk (statistische sector)
  • Waterlichaam (Vlaams of lokaal)

De indicatorwaarden kan je voor de meeste niveaus via de interactieve datatabel van de impacttool raadplegen en downloaden als Excel-bestand. Daarvoor zoom je in de IMPACT-tool eerst in op het gewenste niveau. In de linkernavigatie (zie afbeelding - 1) krijg je toegang tot de data achter de getoonde kaart en grafieken.

Afbeelding datatabel: 1. Raadpleeg de datatabel - 2. filter en sorteer - 3. download

Screenshot impacttool

Download aanverwante en afgeleide datasets

De kaarten en indicatorwaarden in de verschillende tools van het Klimaatportaal zijn het resultaat van heel wat modelberekeningen. Op deze plaats bieden we enkele datasets aan die:

  • tot stand kwamen voorafgaand aan deze modelberekeningen (nodig als input),
  • door de modellen als tussentijdse resultaten werden geproduceerd of
  • het resultaat zijn van verdere bewerkingen op materiaal (kaarten, data) uit de tools.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van deze datasets. Deze tabel zal komende maanden en jaren nog verder aangevuld worden.

Tabel: Overzicht aangeboden aanverwante en afgeleide datasets Klimaatportaal Vlaanderen

Datum Dataset
09.04.2024 Kaart en tabellen met bestaande boomschaduw berekend per wijk (statistische sector) en per gemeente.
13.02.2024 Tijdreeksen voor neerslag en verdamping (potentiële evapotranspiratie) te Ukkel, aangepast ('gedetrend') voor het huidig klimaat en geperturbeerd voor een hoog-impactscenario in 2050 en 2100.

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM inspireert en ondersteunt acties rond klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.