Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Open Data / Detrended tijdreeksen voor neerslag en verdamping

Detrended tijdreeksen voor neerslag en verdamping

Tijdreeksen voor neerslag en verdamping (potentiële evapotranspiratie) te Ukkel, aangepast ('gedetrend') voor het huidig klimaat en geperturbeerd voor een hoog-impactscenario in 2050 en 2100.

Voor het KMI-meetpunt te Ukkel bestaat een unieke tijdreeks met 10-minuten neerslagintensiteiten van 1898 tot heden. De Vlaamse Milieumaatschappij gebruikt neerslagstatistieken voor hydrologische impactanalyses en voor analyses naar de effectiviteit van bronmaatregelen. Analyse van de KMI-neerslagreeks toont een tendens van stijgende neerslagextremen in de afgelopen decennia. Omdat de neerslagpatronen de laatste decennia significant gewijzigd zijn, is de historische tijdreeks van 1898 tot heden niet meer representatief voor het huidig klimaat. Daarom werden in opdracht van VMM de neerslag- en verdampingsreeksen van Ukkel aangepast via de kwantielperturbatiemethode aan het klimaat van de laatste 30 jaar. Het klimaat van de laatste 30 jaar wordt hierbij beschouwd als het “huidig klimaat”. De methode behoudt bewust de langjarige natuurlijke neerslagvariabiliteit (de neerslagschommelingen). De aangepaste meetreeksen wordt omschreven als "gedetrende" reeksen. De verdamping (ook 'potentiële evapotranspiratie' of pET; ETo) werden berekend volgens de Bultot-methode.

Ook detrended reeksen waarbij de klimaatverandering zich de komende jaren verder doorzet volgens een hoog-impact klimaatscenario werden doorgerekend (geperturbeerd) voor de periodes tot 2050 en 2100. En dit zowel voor een zomerscenario (met de meest extreme piekregens die aanleiding kunnen geven tot pluviale wateroverlast en rioleringsoverstromingen) en een winterscenario (met meest extreme impact voor piekafvoeren in waterlopen en bijhorende fluviale overstromingsrisico’s tijdens de winter als gevolg van hoge bodemverzadiging en bijkomende extreme dagneerslag).

Onderstaande tabel biedt de mogelijkheid om bovenvermelde detrended datareeksen te downloaden als gecomprimeerde .txt-bestanden.

Tabel: Detrended tijdreeksen voor meetpunt Ukkel onder huidig klimaat en bij een hoog-impact klimaatscenario tot 2050 en 2100

Periode Bestand
huidig klimaat (detrended)
hoog-impact 2050 (geperturbeerd)
hoog-impact 2100 (geperturbeerd)

Duiding bij deze datasets is terug te vinden in volgende 2 wetenschappelijke rapporten:

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM inspireert en ondersteunt acties rond klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.