Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Veelgestelde vragen / Hoe komen de klimaatscenario’s voor Vlaanderen tot stand?

Hoe komen de klimaatscenario’s voor Vlaanderen tot stand?

De veranderingen in klimaat worden voortdurend gemonitord en onderzocht over de hele wereld. De vertaling van die onderzoeksresultaten naar Vlaanderen leveren onze klimaatscenario’s op.

Ze zijn gebaseerd op:

  • het historische, waargenomen klimaat
  • berekeningen met wereldwijde klimaatmodellen

Op vraag het de Verenigde Naties bundelt een breed panel van wetenschappers, het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), vijfjaarlijks de meest recente bevindingen in zogenaamde ‘Assessment Reports’. Het vertrekpunt voor de klimaatscenario's op het Klimaatportaal Vlaanderen, is het IPCC-rapport van 2015: AR5, Deze informatie is vervolgens verfijnd met simulaties van regionale Europese klimaatmodellen en resultaten van enkele hogere-resolutie klimaatmodellen voor België (modellen van KU Leuven, VITO, KMI en UCL).

Rekening houdend met het oordeel van klimaatexperts, en de nog grote onzekerheid in de klimaatmodellering, zijn er uit vele tientallen scenariovarianten en modelresultaten via ‘statistische neerschaling’ drie klimaatscenario’s voor Vlaanderen afgeleid: laag, midden en hoog. De door de mens veroorzaakte klimaatverandering in Vlaanderen zal met hoge waarschijnlijkheid evolueren tussen de uiterste grenzen van deze 3 scenario’s.

Meer informatie lees je in het Klimaatrapport 2015 van VMM.

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM inspireert en ondersteunt acties rond klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.