Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen over Klimaatportaal Vlaanderen en de klimaatadaptatietools.

Wat zijn klimaatscenario’s?

Klimaatscenario's zijn aannemelijke en samenhangende voorstellingen van het toekomstige klimaat. Met samenhangend bedoelen we dat de verandering van de verschillende klimaatvariabelen zoals temperatuur, neerslag en wind, onderling binnen een scenario, natuurwetenschappelijk consistent zijn.

Lees verder...

Meer info over het intekenen van maatregelen?

Naar aanleiding van de uitbreiding van het Klimaatportaal Vlaanderen met adaptatietools werd in het voorjaar van 2023 een rapport uitgewerkt dat toelicht hoe je de projecttool normaal kan gebruiken en ook wat enkele meer speciale gebruiken zijn (bv. rond het overlappen van maatregelen).

Lees verder...

Wat tonen de potentieelkaarten?

De ‘adaptatiepotentieelkaarten’ tonen je in welke mate een maatregel geschikt is om toe te passen op een locatie. De kaarten houden rekening met het landgebruik, reliëf, bodem … en met de huidige of toekomstige kwetsbaarheid voor klimaatverandering.

Lees verder...

Hoe gebruik je de potentieelkaarten?

Met de potentieelkaarten kan je per locatie verschillende scenario’s (sets) van adaptatiemaatregelen vergelijken en zo de meest geschikte locaties identificeren. De kaarten doen geen uitspraak over de geschiktheid van de locatie op perceelniveau. Ze tonen je de gebieden die interessant zijn om een bepaalde oppervlakte of volume van de betrokken maatregel(en) te realiseren.

Lees verder...

Vind ik op Klimaatportaal ook data voor lagere temperatuurtoenames?

Het Klimaatportaal toont naast het huidig klimaat een hoog-impactscenario tot 2100. Dat houdt rekening met een wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging tussen 3,2 en 5,4 °C tegen 2100 (ten opzichte van het pre-industriële niveau). Wil je toch weten wat de impact in Vlaanderen is bij andere mondiale temperatuurstijgingen, zoals +1.5°C, +2°C of +3°C tegen 2100? Daarvoor kan je dezelfde hoog-impactscenarioresultaten gebruiken, maar voor een andere tijdshorizon dan 2100.

Lees verder...

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM inspireert en ondersteunt acties rond klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.