Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Veelgestelde vragen / Wat wordt verstaan onder 'huidig klimaat'?

Wat wordt verstaan onder 'huidig klimaat'?

Huidig klimaat valt meestal samen met de periode 1976-2005, behalve bij thema's hitte en grondwater.

Voor de meeste parameters op het klimaatportaal beschrijft 'huidig-klimaat' de situatie in de periode 1976-2005, Dit is in lijn met o.a. het VMM Klimaatrapport en de klimaatscenario's die werden afgeleid/neergeschaald voor België en Vlaanderen in de BELSPO-studie CORDEX.be.

Hierop zijn momenteel 2 uitzonderingen:

  • binnen het thema 'hitte' valt 'huidig klimaat' samen met de periode 2000-2019. Reden daartoe is dat onvoldoende brondata beschikbaar zijn om deze reeks verder terug in de tijd te reconstrueren.
  • binnen het thema 'grondwater' valt 'huidig klimaat' samen met de periode 1988-2017. Dit betreft de meeste representatieve tijdsreeks voor huidig klimaat die voor deze parameters beschikbaar is in Vlaanderen.

Op termijn wordt een verdere verfijning en actualisatie van de klimaatscenario's voor Vlaanderen voorzien, in lijn met de nieuwste internationale scenario's. Daar zal wellicht ook de periode van 'huidig klimaat' bijgesteld worden. De voorbereidingen voor zo'n vernieuwde neerschaling naar België en Vlaanderen zijn momenteel lopende, en eerste output daarvoor is pas vanaf eind 2026 te verwachten. Zie hier voor meer duiding daarover.

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM inspireert en ondersteunt acties rond klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.