Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Veelgestelde vragen / IMPACT-tool / Zijn de scenario’s op het Klimaatportaal afgestemd op de meest recente, internationale inzichten?

Zijn de scenario’s op het Klimaatportaal afgestemd op de meest recente, internationale inzichten?

In de zomer van 2021 kwam IPCC in haar ‘6de Assessment Report’ of AR6 met nieuwe, mondiale klimaatscenario's (zogenaamde SSP's). Die scenario's zijn een verfijning ten opzichte van de scenario’s uit het 5de Assessment Report of AR5 (zogenaamde RCP's). Die laatste vormen de basis voor alle modelberekeningen die momenteel in het Klimaatportaal getoond worden.

Op termijn valt te verwachten dat de mondiale scenario's opnieuw zullen doorgerekend worden op fijnere schaal voor België en Vlaanderen. De VMM is bereid mee te werken aan die verfijning, en vervolgens de resultaten daarvan ook te laten doorwerken in een nieuwe iteratie van klimaateffect- en klimaatimpactmodellen. Zulke doorrekeningen kennen een lange doorlooptijd, vaak van meerdere jaren.

In afwachting daarvan blijft het huidige kaartmateriaal in het Klimaatportaal richtinggevend voor het uitvoeren van analyses over klimaatkwetsbaarheid en impact in Vlaanderen, en ook voor het opzetten van adaptieve maatregelen. Nieuwe IPCC-scenario’s introduceren namelijk geen sterk verschillend beeld van de mogelijke evoluties van de mondiale klimaattoestand tot 2100. Zo’n nieuw scenario zorgt er wel voor dat de onzekerheid over die mogelijke evolutie steeds kleiner wordt. Dit wordt geïllustreerd in volgende figuur.

Figuur: Verwachte mondiale opwarming volgens emissiescenario’s uit het AR5-rapport (2014) en AR6-rapport (2021) van het IPCC. (Bron: CarbonBrief.org op basis van IPCC 2014 en 2021).

Grafiek. Gebaseerd op AR5-rapport (2014) en AR6-rapport (2021) van het IPCC. Bron: Carbonbrief.org

De stippen geven de beste ramingen aan en de kolommen tonen het onzekerheidsbereik dat als waarschijnlijk wordt beschouwd voor de AR5 "RCP" scenario's en als zeer waarschijnlijk voor de AR6 “SSP” scenario's.

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM inspireert en ondersteunt acties rond klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.