Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Veelgestelde vragen / Waarom kijken we naar 2050, of zelfs 2100?

Waarom kijken we naar 2050, of zelfs 2100?

Het Klimaatportaal hanteert 2050 als algemeen zichtjaar voor toekomstige, mogelijke klimaatverandering en de bijhorende effecten en impacts.

Hiervoor zijn verschillende redenen:

  • Zowel de nieuwe Europese Adaptatiestrategie als het Vlaamse beleid streven ernaar tegen 2050 volledig klimaatbestendig te zijn. Klimaatadaptatie omvat alle maatregelen die ons helpen de mogelijke effecten en impacts van (verdere) klimaatverandering op te vangen of minstens te milderen. Om zicht te krijgen waar en wanneer adaptieve maatregelen nodig zijn, is zicht op de mogelijke situatie in 2050 cruciaal.
  • Heel wat adaptieve maatregelen omvatten ruimtelijke ingrepen. Zulke infrastructuurwerken vergen vaak een lange doorlooptijd, en de infrastructuur die men dan aanbrengt gaat vaak meerdere decennia mee. Het is belangrijk dat zulke ruimtelijke ingrepen ook nu al rekening kunnen houden met een mogelijk klimaat in 2050.
  • Voor beleidsplannen is 2050 een beter te hanteren tijdshorizon dan de 2100 die eerder gangbaar is in wetenschappelijke studies. Immers, hoe verder beleidsplannen vooruit moeten kijken, hoe groter de onzekerheden waarmee ze dienen om te gaan.

Daarnaast geeft het Klimaatportaal ook een doorzicht tot 2100, waar mogelijk en waar fijnmazige modeloutput voor Vlaanderen beschikbaar is tot die horizon. 2100 - representatief voor het klimaat tussen 2070 en 2100 - is de tijdhorizon die ook heel wat internationale wetenschappelijke en politieke gemeenschappen gebruiken bij klimaatstudies. De reden voor die horizon is:

  • Enerzijds is het onmogelijk om met enige nauwkeurigheid te voorspellen hoeveel broeikasgassen er zullen vrijgegeven worden in de volgende eeuwen en hoeveel dit het klimaat zal beïnvloeden.
  • Anderzijds is het bereik ver en extreem genoeg om een goed inzicht te verschaffen in wat er kan of nog moet gebeuren om de huidige generaties op aarde voor te bereiden aan mogelijke gevolgen van het veranderende klimaat.

Waar beschikbaar voor Vlaanderen, toont het Klimaatportaal ook informatie voor andere, tussenliggende jaren (2030, 2075).

Deze toekomstbeelden leren ons hoe kwetsbaar Vlaanderen is voor klimaatverandering en laten toe stapsgewijs naar een toekomstbeeld toe te werken en zo de weerbaarheid van Vlaanderen tegen klimaatverandering te verhogen.

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM neemt mee het voortouw op het pad naar klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.