Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Veelgestelde vragen / PROJECT-tool / Wat is het verschil tussen de projecttool van Klimaatportaal Vlaanderen en het groenblauwpeil?

Wat is het verschil tussen de projecttool van Klimaatportaal Vlaanderen en het groenblauwpeil?

Beide tools zijn complementair en het staat iedereen vrij om de tool te gebruiken die het beste aan zijn of haar specifieke wensen voldoet. Daar kom je het beste achter door beide tools uit te proberen. De onderstaande tabel helpt je alvast op weg.
logo PROJECT-tool van Klimaatportaal Vlaanderen  Klimaatportaal - Projecttool GBP logo  GroenBlauwPeil
Focus Ondersteuning lokale besturen en professionele gebruikers voor de uitvoering lokaal adaptatiebeleid Ondersteuning burgers en professionele gebruikers voor de uitvoering van gerichte klimaatbestendige en biodiversiteitsversterkende maatregelen
Schaalniveau Van perceel tot landschapsschaal (tot 2500 ha) Eén of meerdere percelen (tot 5-10 ha)
Gericht op Bebouwde en onbebouwde terreinen Bebouwd terrein en tuinen/parken/groenzones
Maatregelen

Houdt rekening met de ruimere omgeving v/h project & gebied en voorziet bronmaatregelen en extra maatregelen als ontharding, valleiberging en boomschaduw.

De maatregelen worden ruimtelijk expliciet ingetekend en lokale condities hebben invloed op de scoreberekening.

Focus op perimeter van het terrein zelf en bronmaatregelen op gebouw- en tuin- of parkniveau (blauw, groen). De maatregelen en vegetaties kunnen in meer detail ingegeven worden.
Inhoudelijke domeinen Focus op klimaatadaptatie aan de toekomstige effecten van klimaatverandering tegen 2050 (overstromingen, droogte en hitte) Focus op water zoals opvang, gebruik en infiltratie van regenwater, en groene aspecten zoals biodiversiteit, CO2-opslag, luchtkwaliteit en verkoeling (ecosysteemdiensten)
Score-bepaling

(Deel)scores van 1 tot 10 (zowel totaalscore als aparte score per thema): 

1 – 4    =  invloed klimaatverandering niet opgevangen

5         = invloed klimaatverandering net opvangen (+ GSV 2023 norm)

6 – 10  = invloed klimaatverandering meer dan volledig opvangen

(Deel)scores van A tot F

Score C = normering (GSV 2016) huidig klimaat & biodiversiteit

Score B = vernieuwde normering (GSV 2023)

Score A = toekomstgerichte aanpak klimaatverandering & biodiversiteit

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM inspireert en ondersteunt acties rond klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.