Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Veelgestelde vragen / Projecttool

Overzicht FAQ projecttool

Zoek je meer info over de projecttool? Hieronder vind je het antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat leert de projecttool?

Uit de projecttool zijn meerdere beleidsrelevante conclusies te trekken. Omdat het project nog in afronding is en het eindrapport op dit moment niet kan gepubliceerd worden, zullen de leerpunten uit het gebruik van de projecttool op een later tijdstip gecommuniceerd worden.

Lees verder...

Wat is het verschil met de groenblauwpeil-score?

In de huidige versie van de projecttool is er enige overlap met het Groenblauwpeil omdat het toepassingsgebied van 1 tot enkele percelen gelijkaardig is en omdat de evaluatie van de gewijzigde runoff en infiltratie op dezelfde concepten is gestoeld.

Lees verder...

Meer info over het intekenen van maatregelen?

Momenteel wordt het eindrapport 'Uitbreiding Klimaatportaal Vlaanderen met adaptatietools' afgewerkt. Daarin zal onder meer toegelicht worden hoe je de projecttool normaal gebruikt en ook wat enkele meer speciale gebruiken zijn (bv. rond het overlappen van maatregelen).

Lees verder...

Wat zijn klimaatscenario’s?

Klimaatscenario's zijn aannemelijke en samenhangende voorstellingen van het toekomstige klimaat. Met samenhangend bedoelen we dat de verandering van de verschillende klimaatvariabelen zoals temperatuur, neerslag en wind, onderling binnen een scenario, natuurwetenschappelijk consistent zijn.

Lees verder...

Vind ik op Klimaatportaal ook data voor lagere temperatuurtoenames?

Het Klimaatportaal toont naast het huidig klimaat een hoog-impactscenario tot 2100. Dat houdt rekening met een wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging tussen 3,2 en 5,4 °C tegen 2100 (ten opzichte van het pre-industriële niveau). Wil je toch weten wat de impact in Vlaanderen is bij andere mondiale temperatuurstijgingen, zoals +1.5°C, +2°C of +3°C tegen 2100? Daarvoor kan je dezelfde hoog-impactscenarioresultaten gebruiken, maar voor een andere tijdshorizon dan 2100.

Lees verder...

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM neemt mee het voortouw op het pad naar klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.