Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Veelgestelde vragen / Waarom tonen we in het Klimaatportaal enkel het hoog-impactscenario?

Waarom tonen we in het Klimaatportaal enkel het hoog-impactscenario?

Zowel het laag, midden als hoog-impactscenario op kaart tonen, zou een erg onoverzichtelijk resultaat geven. Daarom tonen we enkel het huidige klimaat en het hoog-impactscenario voor de klimaattoestanden, -effecten en socio-economische impacts.

Wanneer we alle huidig beschikbare klimaatmodelresultaten die relevant zijn voor Vlaanderen op een rij zetten, komt het hoog-impactscenario overeen met de bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval: 95% van die resultaten geven een lagere inschatting van klimaatverandering en 5% een nog hogere. Het gehanteerde hoog-impactscenario komt overeen met het internationaal gehanteerde RCP8.5 broeikasgasscenario.

Dit betreft een scenario inzake wereldwijde uitstoot en concentraties aan broeikasgassen waarbij het huidige uitstootpad blijft aangehouden en de mens er niet in slaagt de komende decennia de weg naar een mondiale, koolstofarme economie in te slaan. Ondanks alle plannen en afspraken om de mondiale broeikasgasuitstoot sterk te reduceren, valt op basis van de werkelijke uitstoot afgelopen jaren zo'n scenario nog steeds niet uit te sluiten.

Onderstaande figuur toont aan hoe het RCP8.5-scenario zich verhoudt t.o.v. de andere RCP-scenario’s en welk bereik aan mondiale temperatuurtoenamewaarden (t.o.v. de pre-industriële periode) overeenkomt met elk van de RCP-scenario’s.

RCP-scenario's

Het hoog-impactscenario houdt dus rekening met een wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging tussen de 3,2 en 5,4 °C tegen 2100, ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. De werkelijke klimaatverandering zal ‘met hoge waarschijnlijkheid’ gelegen zijn tussen het huidige klimaat en wat het hoog-impactscenario aangeeft.

Wat zal uiteindelijk het effectieve klimaat zijn in 2100? Dit is sterk afhankelijk van de mondiale uitstoot aan broeikasgassen in de komende decennia. Inspanningen wereldwijd hebben hier een sterke invloed op. Maar het hoog-impactscenario biedt een goed referentiekader om onze regio meer weerbaar en klimaatbestendig te maken, wanneer Vlaanderen wil anticiperen op de mogelijke klimaatverandering.

Uitzondering op bovenstaande is het thema 'Zeespiegelstijging'. In het kader van de kustverdediging bestaan 2 scenario's voor onze kust: een midden-variant (met 80 cm stijging van het stormvloedniveau tegen 2100) en een 'worst case'-variant (met 240 cm stijging van het stormvloedniveau tegen 2100). In het verlengde van het Masterplan Kustveiligheid dat momenteel wordt uitgevoerd door Afdeling Kust, geeft het Klimaatportaal voor het thema 'Zeespiegelstijging' de waterstanden weer bij een 1000-jarige storm volgens het midden-scenario.

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM neemt mee het voortouw op het pad naar klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.