Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Veelgestelde vragen / Vind ik op Klimaatportaal ook data voor lagere temperatuurtoenames?

Vind ik op Klimaatportaal ook data voor lagere temperatuurtoenames?

Het Klimaatportaal toont naast het huidig klimaat een hoog-impactscenario tot 2100. Dat houdt rekening met een wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging tussen 3,2 en 5,4 °C tegen 2100 (ten opzichte van het pre-industriële niveau). Wil je toch weten wat de impact in Vlaanderen is bij andere mondiale temperatuurstijgingen, zoals +1.5°C, +2°C of +3°C tegen 2100? Daarvoor kan je dezelfde hoog-impactscenarioresultaten gebruiken, maar voor een andere tijdshorizon dan 2100.

Hieronder vind je een handige tabel.

Impactresultaten voor:Komt overeen met mondiale temperatuurstijging tegen 2100 van:
huidig klimaat +1°C
hoog-impactscenario 2030 +1.5°C
hoog-impactscenario 2050 +2.5°C
hoog-impactscenario 2100 +5.4°C

Eind 2018 bedroeg de mondiale temperatuurstijging afgerond +1°C. Als wij de mondiale temperatuurstijging interpoleren tussen +1°C in 2018 en +5.4°C voor 2100, dan zien we voor 2030 een mondiale temperatuurstijging van afgerond +1.5°C. Voor 2050 is dit +2.5°C (zie Figuur):

  • Bij benadering is het dus zo dat de impactresultaten voor het hoog-impactscenario in het Klimaatportaal voor 2030 overeenkomen met een mondiale temperatuurstijging van +1.5°C tegen 2100.
  • De impactresultaten voor het hoog-impactscenario in het Klimaatportaal voor 2050 komen overeen met een mondiale temperatuurstijging van +2.5°C tegen 2100.
  • De impactresultaten voor een mondiale temperatuurstijging van +2°C tegen 2100 liggen dan midden tussen deze voor 2030 en deze voor 2050.

Deze aanpak laat toe om de invloed van mitigatie (duurzaam klimaatbeleid) op de impactresultaten tegen 2100 in te schatten, door gebruik te maken van de impactresultaten voor 2030 en 2050. Dit voorkomt dat ook de impactresultaten bij andere klimaatscenario’s dan het hoog-impactscenario opgeladen moeten worden in het Klimaatportaal.

Mondiaal gemiddelde wijziging oppervlaktetemperatuur

Figuur: Historische en toekomstige mondiale temperatuurstijging voor de verschillende RCP-scenario’s. De groene lijnen geven de waarden van deze mondiale temperatuurstijging bij het hoog-impactscenario (de bovengrens van de RCP8.5 onzekerheidsband) voor 2030, 2050 en 2100.

Bron figuur: IPCC report “Climate Change 2013: The Physical Science Basis”

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM neemt mee het voortouw op het pad naar klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.