Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Veelgestelde vragen / PLAN-tool / Hoe gebruik je de potentieelkaarten?

Hoe gebruik je de potentieelkaarten?

Met de potentieelkaarten kan je per locatie verschillende scenario’s (sets) van adaptatiemaatregelen vergelijken en zo de meest geschikte locaties identificeren. De kaarten doen geen uitspraak over de geschiktheid van de locatie op perceelniveau. Ze tonen je de gebieden die interessant zijn om een bepaalde oppervlakte of volume van de betrokken maatregel(en) te realiseren.

Enkel de omvang van de maatregelenset in een bepaald gebied is bepalend. Ongeacht op welke perceel de maatregelen in het gekozen gebied doorgevoerd worden, modelmatig geven ze namelijk eenzelfde reductie van de klimaateffecten binnen de gebiedsgrenzen van het gebruikte deelmodel. 

Bv. als de plantool voor een woonwijk een oppervlakte aan wadi intekent, betekent dat niet dat daar er één grote wadi moet komen, maar eerder dat deze locatie geschikt kan zijn om buffereisen in overeenstemming met de GSV (hemelwaterverordening) te realiseren en dus misschien meer geconcentreerd in oppervlakte door hogere bufferdiepte van de wadi.

De adaptatiepotentieelkaarten ondersteunen je op die manier bij het selecteren van de meest geschikte tot redelijk geschikte locaties om de betrokken maatregelen door te voeren. Ze laten je ook toe om te simuleren hoe de omvang van de maatregelen wijzigt in functie van het ambitieniveau.

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM inspireert en ondersteunt acties rond klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.