Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Veelgestelde vragen / IMPACT-tool / Zullen de kaarten regelmatig een update krijgen, bijvoorbeeld na klimaatadaptieve ingrepen?

Zullen de kaarten regelmatig een update krijgen, bijvoorbeeld na klimaatadaptieve ingrepen?

De VMM engageert zich om het materiaal op het Klimaatportaal periodiek te actualiseren en de historiek die hieruit ontstaat mee te ontsluiten. De periodiciteit van de actualisaties zal bepaald worden door het beschikbaar komen van nieuwe basisdata, bijgestelde scenario-inzichten enz.

Die actualisaties kunnen een (indirecte) manier zijn om de positieve gevolgen van adaptieve ingrepen op te volgen. Een andere manier daartoe kan bestaan uit het uitbouwen van een adaptatiemonitoring. Voor dit laatste verkent de VMM samen met het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid de mogelijkheden in 2023.

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM inspireert en ondersteunt acties rond klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.