Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Veelgestelde vragen / PLAN-tool / Gebruikt de PLAN-tool een andere methodiek in stedelijke t.o.v. landelijke gebieden?

Gebruikt de PLAN-tool een andere methodiek in stedelijke t.o.v. landelijke gebieden?

Neen, de basismethodiek is dezelfde. Om wateroverlast en droogtestress tegen te gaan, wordt in stedelijke gebieden met een buffering van hemelwater gerekend van 250, 330 of 430 m³/ha aangesloten verharde oppervlakte. In landelijk gebied gaan we uit van 75m³/ha.

In landelijke gebieden kunnen meer grootschalige maatregelen voorlopig nog niet specifieker worden beoordeeld. Zo zou bv. valleibuffering opwaarts en dichterbij knelpunten of opstuwing die rekening kan houden met het aanwezige grachtenstelsel, tot extra adaptatiepotentieelkaarten kunnen leiden en preciezere inzichten qua reductie van de klimaatimpacts. Deze mogelijke uitbreiding is momenteel in onderzoek.

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM inspireert en ondersteunt acties rond klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.