Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Veelgestelde vragen / PLAN-tool / Hoe betrouwbaar zijn de modellen waarop de PLAN-tool is gebaseerd?

Hoe betrouwbaar zijn de modellen waarop de PLAN-tool is gebaseerd?

De tools binnen het Klimaatportaal Vlaanderen maken enkel gebruik van gevalideerde referentiemodellen zoals het hitte- en droogtemodel. De output van die modellen werd steeds afgetoetst aan metingen of observaties op het terrein.

Ook de modelaanpassingen die gebeurden om de adaptatiescenario’s te kunnen simuleren, werden gevalideerd.

Wat het pluviaal wateroverlastmodel betreft, gebeurde bij de ontwikkeling van de plan- en projecttools eveneens een uitgebreide validatie in meerdere stroomgebieden. Die vergelijking toonde een zeer hoge mate van overeenkomst met gemeten waterstanden stroomop- en afwaarts; en met de overstromingscontouren van drone-beelden en andere modellen.

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM inspireert en ondersteunt acties rond klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.