Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Veelgestelde vragen / PLAN-tool / Wat tonen de potentieelkaarten?

Wat tonen de potentieelkaarten?

De ‘adaptatiepotentieelkaarten’ tonen je in welke mate een maatregel geschikt is om toe te passen op een locatie. De kaarten houden rekening met het landgebruik, reliëf, bodem … en met de huidige of toekomstige kwetsbaarheid voor klimaatverandering.

De plantool gebruikt potentieelkaarten. Ze geven achtergrondinformatie bij de maatregelen en tonen je per maatregel de interessante locaties. Hiervoor wordt trouwens ook rekening gehouden met de toekomstige kwetsbaarheid omwille van klimaatverandering. Daarnaast zijn de kaarten het vertrekpunt om de scenario’s met verschillende sets aan maatregelen door te rekenen voor jouw locatie.

Voor elk klimaatthema (droogte, hitte, wateroverlast) en elke maatregel is er een potentieelkaart opgemaakt. Elke potentieelkaart houdt rekening met:

  1. Kwetsbaarheid van de omgeving

 Algemeen, worden er meer maatregelen voorzien op die locaties waar de kwetsbaarheden hoger zijn. Afstandsregels bepalen tot hoever bepaalde maatregelen t.o.v. kwetsbare receptoren worden voorzien. Bv. afbouwen van drainages en aanvullen van de grondwatertafel zal een grotere impact hebben op locaties die kwetsbaar zijn voor verdroging. 

  1. Beperkingen op de toepasbaarheid

Sommige maatregelen kunnen op bepaalde locaties fysiek niet voorzien worden of zijn wegens wettelijke redenen niet toepasbaar.

Bv. In sommige drinkwaterwingebieden is het uitbouwen van infiltratie verboden. 

  1. Effectiviteit

Hoe goed kan een maatregel hier werken?

Bv. Infiltratievoorzieningen in goed doorlatende zandgronden zullen een grotere impact hebben op kleibodems. 

Aan elk criterium wordt een kwalitatieve score toegekend gaande van 1 tot 5 voor de criteria toepasbaarheid, kwetsbaarheid en effectiviteit of gecombineerd van 1 tot 25 voor potentiële impact. De individuele scores worden vermenigvuldigd om de totale potentieelscore te bepalen (1 tot 125).

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM inspireert en ondersteunt acties rond klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.