Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Tools / PROJECT-tool: bereken de adaptatiescore al in de ontwerpfase / Hoe gebruik je de PROJECT-tool?

Hoe gebruik je de PROJECT-tool?

Met de PROJECT-tool kan je als lokaal bestuur of ontwerper de klimaatbestendigheid van projecten en gebiedsherinrichting beoordelen en verbeteren, zowel voor één perceel als voor een volledige wijk. De mate waarin het project bijdraagt aan de klimaatbestendigheid wordt aan de hand van een score weergegeven.

Score van 1 tot 10

In de PROJECT-tool teken je voor jouw ontwerp zowel de bijkomende infrastructuur (gebouwen, wegen en overige verharding) als de adaptatiemaatregelen in. Op basis van het gewijzigde landgebruik door het project en de voorziene maatregelen, berekent de tool voor jouw ontwerp een adaptatiescore.

Deze score geeft aan of je ontwerp erin slaagt om de verwachte toename van de gevoelstemperatuur, de toename van afstromend regenwater (run-off) en de verminderde infiltratie op te vangen.

Om daarin te slagen moet het projectontwerp minstens een score 5 hebben. Projecten die een verdere verbetering realiseren kunnen tot 10 scoren.

Screenshot projecttool

Stap 1 - Teken de perimeter van je project in

Je tekent een polygoon in om de grenzen van je projectgebied vast te leggen. Die kan indien nodig later nog aangepast worden. De oppervlakte van het projectgebied kan niet kleiner zijn dan 500 m² en ook niet groter dan 25 km². Op basis van de locatie van het ingetekende project, scant de projecttool de klimaatuitdagingen in en nabij het projectgebied waarna de meest effectieve maatregelen worden voorgesteld. Figuur rechts: startscherm projecttool

Stap 2 - Voeg adaptatiemaatregelen toe

Indien het project in bijkomende verharding voorziet, kan je deze best eerst intekenen op de kaart. Vervolgens kan je één of meerdere klimaatadaptieve maatregelen selecteren en intekenen. Maatregelen kunnen boven elkaar ingetekend worden. De logica die hierbij gehanteerd wordt, wordt beschreven in het eindrapport.

Bij de keuze van de maatregelen kan je rekening houden met de aangegeven effectiviteit of je kan ze filteren op basis van het klimaatthema waarop de maatregel inwerkt. Voor elke maatregel hanteert de projecttool standaardkarakteristieken, maar het is wel mogelijk om een beperkt aantal kenmerken projectspecifiek bij te stellen zoals bv. de vullingsdiepte bij berging of de oppervlakte van de kruin bij boomschaduw.

Afbeelding: intekenscherm projecttool - adaptatiemaatregelen in voorbeeldproject Lijnbaanstraat, Oostende

afbeelding

Stap 3 - Bekijk de adaptatiescore

Het volstaat om de toegevoegde maatregelen te bewaren om vervolgens de adaptatiescore te laten berekenen voor elk klimaatthema. Ook de finale, gemiddelde score komt in beeld. Daarnaast krijg je ook zicht op een aantal systeemindicatoren van jouw project. Zo verneem je het percentage boomschaduw, verhardingsgraad alsook het percentage van het hemelwater dat gebufferd en geïnfiltreerd wordt binnen het gebied.

Indien je de adaptatiescore wil verbeteren, kan je extra maatregelen toevoegen, of kan je het project dupliceren om vervolgens  een alternatief ontwerp samen te stellen. De projectvariant met de hoogste score, is het best gewapend om toekomstige klimaatimpact te milderen.

Afbeelding: eindscherm projecttool - zoom op klimaatadaptatiescore

 Screenshot projecttool

Aan de slag met een voorbeeld?

Sinds 25 april toont de PROJECT-tool ook een 5-tal voorbeeldprojecten waarin adaptatiemaatregelen voorzien werden en de adaptatiescores berekend werden. Hoe deze scores precies berekend werden, is in detail uitgelegd in het achtergrondrapport. Gelieve op te merken dat er beperkte verschillen zijn tussen het achtergrondrapport en de online-voorbeelden, maar deze zijn niet wezenlijk en geven zelf wat inzicht in de gevoeligheid waarmee het score-systeem werkt. Uit deze voorbeeldprojecten kan je het volgende concluderen:

  • Adaptatie-score van 5 en hoger (6 of 7) zijn haalbaar, op voorwaarde dat een voldoende aantal adaptatiemaatregelen voorzien worden;
  • Adaptatie-deelscores kunnen afzonderlijk voor hitte, droogte en wateroverlast nog hogere scores behalen (8 en 9) en geven aan dat de toename van klimaatverandering er (veel) meer dan volledig wordt gereduceerd;
  • De voorziene maatregelen per project verschillen soms aanzienlijk: zowel de mate van toename van maatregelen als het aandeel ervan binnen het projectgebied.

Leer meer over de PROJECT-tool 

Voorstelling PROJECT-tool »

Methodologisch rapport PROJECT-tool »

 

 

Bijlagen bij methodologisch rapport »

 

 

Gebruikershandleiding PROJECT-tool »

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM inspireert en ondersteunt acties rond klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.