Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Klimaatadaptatie: welke maatregelen waar, en wanneer?

Klimaatadaptatie: welke maatregelen waar, en wanneer?

04-12-2019

Het Klimaatportaal geeft duidelijk aan waar we welke klimaateffecten kunnen verwachten, en geeft ook een indicatie van het tijdspad en de mogelijke gevolgen die ermee gepaard gaan. Ook type-maatregelen om die effecten te milderen zijn bekend: ze worden opgelijst op de website van het Burgemeestersconvenant en Klimaat & Ruimte. Maar welke maatregelen neem je best of eerst op een specifieke locatie in Vlaanderen? Hoe groot zijn de baten van zo’n ingreep uitgedrukt in vermeden klimaatimpact? En welke kosten staan daar tegenover?

Om een antwoord te formuleren op zulke vragen, kan een klimaatadaptatietool ingezet worden. Dit is een webinstrument dat toelaat om verschillende opties af te wegen om lokaal de weerbaarheid tegen de effecten van een verder wijzigend klimaat op te krikken, en om de mogelijke klimaatimpact te milderen.

In haar nieuwe missie heeft de VMM zich voorgenomen de klimaatadaptatie in Vlaanderen mee te sturen. Daarom zet VMM haar schouders onder de ontwikkeling van zo’n klimaatadaptatietool. Om de mogelijkheden hiervoor te verkennen, werd in opdracht van VMM een voorstudie uitgevoerd door SWECO. De resultaten van deze studie werden op 4 december 2019 voorgesteld op de Inspiratiedag Klimaatadaptatie aan een brede groep stakeholders (lokale overheden, studiebureaus en kennisinstellingen, geledingen van de Vlaamse overheid …).

Vertrekkende van de voorstudie en de noden & wensen geformuleerd door de stakeholders is VMM aan de slag gegaan om een traject uit te tekenen naar de Klimaatadaptatietool Vlaanderen.

  • In 2020 wordt een samenwerking opgezet met onderzoekers.
  • In 2021 worden kennishiaten ingevuld en vervolgens gebundeld met reeds beschikbaar materiaal in Vlaanderen.
  • Tot slot wordt een toepassing ontwikkeld, gekoppeld aan het Klimaatportaal, die tegen de zomer van 2022 lokale besturen en andere geïnteresseerden moet toelaten locatie-specifiek te inspireren over klimaatadaptieve ingrepen. 

Heb je vragen bij de ontwikkeling van een klimaatadaptatietool voor Vlaanderen? Of wil je graag bijdragen aan dit project? Neem dan zeker contact op met VMM.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.