Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Tools / PLAN-tool: verken welke adaptatiemaatregelen mogelijk zijn / Hoe gebruik je de PLAN-tool?

Hoe gebruik je de PLAN-tool?

Met de PLAN-tool kunnen lokale overheden en planners verkennen hoe ze de klimaatbestendigheid kunnen verhogen in een gemeente, een wijk of een waterlichaam. De PLAN-tool geeft aan hoe hitte- en droogtestress en wateroverlast lokaal reageren op adaptatiemaatregelen. De tool biedt je 7 scenario’s aan om de klimaatbestendigheid te verhogen en toont je de kosten en baten van jouw keuzes.

Waarvoor kan je de PLAN-tool gebruiken?

  • Simuleer het effect van lokale adaptatiemaatregelen in een gemeente, wijk of waterlichaam (bv. extra boomschaduw of minder verharding)
  • Vergelijk de impact van 7 scenario’s richting klimaatbestendigheid (quick wins tot maximale klimaatbestendigheid)
  • Bekijk het resultaat van jouw keuzes in cijfers en op kaart. Maak een Inschatting van kosten en baten
 

Stap 1 - Kies je locatie en adaptatiescenario

De PLAN-tool start je met twee keuzes:

  • Selecteer gemeente, wijk of waterlichaam;
  • Kies één van de 7 adaptatiescenario’s: gaande van een minimaal scenario met enkel maatregelen op de meest geschikte locaties, tot een maximaal scenario met ook maatregelen op matig geschikte locaties.

Het resultaat krijg je onmiddellijk te zien: een adaptatiepotentieelkaart voor het gekozen gebied en scenario. De kaart toont je de mogelijke maatregelen zoals ontharding, infiltratie, groendaken, poelen, stuwen…

Figuur: Adaptatiepotentieelkaart Aalst (Moorselbaan)

Screenshot plantool

Stap 2 - Bekijk hoe het risico vermindert

De grafieken tonen je in welke mate het gekozen scenario erin slaagt de hitte- en droogteproblematiek en wateroverlast terug te dringen. Er wordt vergeleken met de huidige situatie en het hoog-impactklimaatscenario in 2050, dit is indien er geen maatregelen genomen worden (s0).

Doordat de grafieken ook de zes andere scenario’s tonen, kan je makkelijk vergelijken in functie van lokale doelen. Bij de selectie van een indicator, past ook het kaartbeeld zich aan.

Figuur: adaptatiescenario’s voor hitte, droogte en wateroverlast

Screenshot plantool

Stap 3 - Verken een scenario in detail

Per thema zijn meerdere indicatoren beschikbaar om zowel op kaart als via eenvoudige grafieken de resterende effecten en impact na het uitvoeren van het gekozen scenario te vergelijken met de huidige situatie en het hoog-impactklimaatscenario zonder maatregelen tegen 2050.

Of vergelijk het gekozen scenario met een ander scenario. Je krijgt dan de reducties voor beide scenario’s én je ziet meteen ook hoe de oppervlakte van de maatregelen in beide scenario’s verschilt

De PLAN-tool biedt je ook de mogelijkheid om de maatregelen op individuele kaarten te bekijken. Zo kan je het adaptatiepotentieel en de effectiviteit of beperkingen voor elke maatregel verder verkennen.

Stap 4 - Evalueer de kosten en baten van adaptatiemaatregelen

De PLAN-tool toont je als laatste stap een indicatie van de kosten (investering en onderhoud), baten en zogenaamde ‘co-benefits’ van jouw keuzes. Co-benefits zijn indirecte, positieve effecten naar biodiversiteit, luchtkwaliteit… 

De PLAN-tool biedt je ook de mogelijkheid om het gekozen scenario af te laden in de vorm van een pdf-rapport.

Leer meer over de PLAN-tool 

Voorstelling PLAN-tool »

Bekijk het methodologisch rapport:

Methodologisch rapport PLAN-tool »

 

 

Bijlagen bij methodologisch rapport »

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM neemt mee het voortouw op het pad naar klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.