Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Tools / PLAN-tool: verken welke adaptatiemaatregelen mogelijk zijn

PLAN-tool: verken welke adaptatiemaatregelen mogelijk zijn

Hoe kan je de klimaatbestendigheid van je gemeente, wijk of waterlichaam verhogen? Ontdek in de PLAN-tool met welke maatregelen je hitte, droogte of wateroverlast lokaal kan verminderen. De PLAN-tool biedt je 7 scenario's om mee aan de slag te gaan.

Start de PLAN-tool »

Hoe gebruik je de PLAN-tool?

Ga aan de slag met 7 scenario's om de klimaatbestendigheid van je gemeente, wijk of waterlichaam te verhogen.

Ontdek wat de resultaten, kosten en baten zijn van de gekozen adaptatiemaatregelen (bv. extra boomschaduw, ontharding...).

Bekijk het stappenplan »

Wat zijn de belangrijkste conclusies?  

  1. Klimaatadaptatie is maatwerk: er is niet één scenario optimaal voor alle klimaatthema’s, laat staan in alle gemeenten, wijken of afstroomzones. De verschillen qua ligging en typologie van een gebied en de verschillen qua toekomstige klimaatverandering leiden ertoe dat gedifferentieerde maatregelen omtrent klimaatadaptatie nodig zijn. Er is een duidelijke opschaling nodig naargelang de locatie en in verhouding met hoe ze actueel worden geïmplementeerd of gepland vanuit onder andere de lokale energie- en klimaatplannen. 
     
  2. Investeren in klimaatadaptatie levert een positieve kosten-batenverhouding op: de geraamde jaarlijkse meerkosten voor elk scenario (104 – 1.654 miljoen euro per jaar) blijven ruimschoots onder de geraamde jaarlijkse schadekost door klimaatverandering in Vlaanderen vanaf 2050 (2,5 – 7,5  miljard euro per jaar). 

  3. Er blijven rest-risico’s: zelfs in een leefomgeving die in 2050 klimaatbestendig is, is het niet mogelijk om bij hitte, droogtestress of wateroverlast die zich eens in de 20 jaar voordoen, te komen tot een nul-risico voor de bevolking, bebouwing, natuur en landbouw. Ook na 2050 zal er nog verdere actie nodig zijn.  

Release notes 

De PLAN-tool werd op Klimaatportaal Vlaanderen gelanceerd op 9/12/2022. Bekijk een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in nadien opgeladen versies. 

Huidige release »

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM inspireert en ondersteunt acties rond klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.