Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Tools / PLAN-tool: verken welke adaptatiemaatregelen mogelijk zijn / Release notes PLAN-tool

Release notes PLAN-tool

24-05-2023
Overzicht van de gerealiseerde functionaliteiten, bug fixes en wijzigingen voor de PLAN-tool.

Eerste versie

De PLAN-tool werd op Klimaatportaal Vlaanderen gelanceerd op 9/12/2022. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in nadien opgeladen versies.
 

Huidige release PLAN-tool - Versie V1.1 & V1.2 - 18/04/2023

 • Prikfunctie: voortaan wordt locatie gereset bij sluiten van de prikfunctie. Enkele kaartlagen zijn (nog) niet via de prikfunctie te bevragen: daar toont pop-up venster voortaan ‘-‘ als indicatorwaarden.
 • De indicator die voor hittestress standaard wordt getoond is voortaan “het percentage van de oppervlakte met hittestress” i.p.v. “percentage hitte getroffenen”.
 • Eenheden van de indicatoren werden aangepast: minstens tot op één getal na de komma voor alle indicatoren, en tot 3 getallen na de komma voor de indicator “Gebiedsgemiddelde piekwaterdiepte bij wateroverlast”. 
 • Kosten-baten: de vermeden kosten worden niet meer uitgedrukt in Euro/per jaar, maar Euro voor één T-20 event. Een mouse-over op de staafdiagrammen toont nu een betere afronding en leesbare waarden.
 • Kleuren in grafieken geoptimaliseerd voor weergave in combinatie met bluefilter.
 • De legende van scenariokaarten werd in lijn gebracht met de naamgeving van de adaptatiemaatregelen elders in de adaptatietools.
 • Bij risicovermindering wordt de omvang van de bufferende en infiltrerende maatregelen niet meer uitgedrukt in m², maar meteen in m³. Maatregelen uitgedrukt in ha, zijn voortaan ook afleesbaar tot op 1 getal na de komma.
 • Standaard transparantie van de kaarten is verhoogd naar 65% zodat de achtergrondkaarten beter afleesbaar zijn. Er is ook een transparantie slider voorzien zodat de eindgebruiker dit zelf verder kan aanpassen.
 

Huidige release Kaartencatalogus - Versie V1.1 & V1.2 - 18/04/2023

 • Enkele dubbels in kaarten(sets) verwijderd.
 • Naamgeving van enkele kaarten(sets) verduidelijkt en aangepast.
 • Mogelijkheid voorzien om filtering kaarten met 1 knop op te heffen.
 • Verholpen aan enkele bugs in downloadfunctionaliteit.
 • TPI100-kaart toegevoegd.
 • Enkele kaarten nog bijgeknipt op contouren van Vlaanderen.

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM neemt mee het voortouw op het pad naar klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.