Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Thema's / Synthese mogelijke gevolgen

Synthese mogelijke gevolgen

Een van de voornaamste effecten die de wijziging van de gemiddelde temperatuur, neerslag en potentiële verdamping met zich meebrengen, is dat we vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden zoals hitte, droogte, overstromingen en wateroverlast.

Belangrijkste effecten

Het Klimaatportaal Vlaanderen brengt de belangrijkste effecten van klimaatverandering in beeld. Wat kunnen we de komende decennia in Vlaanderen verwachten, en wat zijn de mogelijke gevolgen voor mens, natuur, landbouw, gebouwen & infrastructuur, … op vlak van:

Bekijk de synthesekaarten in de IMPACT-tool »

Effecten en impact samengebracht

De belangrijkste effecten en impact brengen we ook samen in 2 synthesekaarten:

  1. hitte & droogte
  2. overstroming, wateroverlast & zeespiegelstijging

Waar liggen de ‘hotspots’ van klimaatverandering in Vlaanderen? Wat is de situatie tussen gemeenten onderling of binnenin één gemeente? De synthesekaarten laten toe die snel te detecteren, zowel voor het huidige klimaat als voor het mogelijke klimaat rond 2050.

Synthesekaarten

Figuur: Synthese klimaateffecten en -impacts in en rond Aalst (huidig klimaat - 2050)

Wat tonen de synthesekaarten?

  • De hitteproblematiek treedt eerst op in het oosten van Vlaanderen, maar deint snel uit naar het westen. De maximale impact op de kwetsbare bevolking wordt al tegen 2050 bereikt.
  • Droogte manifesteert zich gaandeweg niet enkel nabij kernsteden en hoger gelegen zandgronden, maar bedreigt ook aanliggende gebieden tegen 2050 en kan dan ook de bovenlopen van heel wat waterlopen treffen. De impact op het watersysteem, de ecosystemen en landbouw zal ook na 2050 blijven toenemen.
  • De toenemende dreiging die uitgaat van een teveel aan water speelt in de toekomst het sterkst bij wateroverlast (tijdens kortstondige maar hevige regenval), maar ook een toename van overstromingen vanuit waterlopen en zelfs bij superstormen op zee is zeker te verwachten wanneer de klimaatverandering zicht verder doorzet.

Bekijk de synthesekaarten in de IMPACT-tool »

Hoe kan je de impact van klimaatverandering verminderen of voorkomen?

Kies met de PLAN-tool de maatregelen die het grootste effect hebben voor je volledige gemeente of tot op wijkniveau. Start de PLAN-tool »

Voeg tijdens de ontwerpfase van projecten klimaatadaptieve maatregelen toe en bereken hoe het project de buurt klimaatbestendig maakt. Start de PROJECT-tool »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.