Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Klimaatportaal in het nieuw

Klimaatportaal in het nieuw

21-10-2021
Vanaf vandaag kan je de gloednieuwe versie van het Klimaatportaal Vlaanderen bekijken. Verwacht je niet alleen aan een actualisatie van de bestaande informatie, maar ook aan een uitbreiding van het portaal met veel nieuwe informatie en nieuwe functionaliteiten. Neem zeker eens een kijkje in de nieuwe fijnmazige kaarten & indicatoren rond droogte, wateroverlast en overstroming. Nieuwe synthesekaarten brengen duidelijk de hotspots van klimaateffecten & -impacts in beeld.

Wat is nieuw?

De nieuwe versie van het Klimaatportaal bevat naast actuelere data (bv. bijgewerkte datakruising met bevolkingsstatistiek en gebouwbestanden) ook belangrijke uitbreidingen:

  • De droogteproblematiek komt duidelijk in beeld, met daarbij de effecten voor het bodemvochtgehalte en laagwaterdebieten in waterlopen. Je vindt er ook een eerste inschatting naar mogelijke gevolgen voor landbouwteelten en kwetsbare natuur.
  • Je krijgt een scherper beeld van gebouwen en kwetsbare instellingen die risico lopen op waterschade (zoomniveau x8 en bijgewerkte kaarten) en de thema’s wateroverlast en overstroming  werden opgesplitst. Onder wateroverlast verstaan we de afstroming van regenwater over land bij kortstondige maar erg hevige regenval, veelal tijdens een zomeronweer; onder overstroming vallen waterlopen die buiten hun oevers treden tijdens periodes van aanhoudende neerslag.
  • In de nieuwe synthesebeelden zie je in een oogopslag waar de hotspots zich bevinden in Vlaanderen (en ook binnen een gemeente). Het zijn de plaatsen in Vlaanderen waar er één of meerdere klimaateffecten kunnen optreden.

Synthesekaarten

Op vraag van gebruikers werden ook enkele extra functionaliteiten aan het Klimaatportaal toegevoegd. Belangrijkste zijn:

  • eigen kaartmateriaal kunnen toevoegen als hulp bij de interpretatie,
  • indicatorwaarden achter kaartlagen kunnen opvragen.

Meer weten over alle vernieuwingen? Dit rapport bundelt alle nieuwe elementen van het Klimaatportaal.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.