Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Tools / IMPACT-tool: verken de gevolgen van klimaatverandering / Hoe gebruik je de IMPACT-tool?

Hoe gebruik je de IMPACT-tool?

De IMPACT-tool brengt de mogelijke klimaatverandering tot 2050 en verder gedetailleerd in beeld voor Vlaanderen. Ook de effecten van de klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast …) en de impact op inwoners, gebouwen, natuur, landbouw … brengt de tool in beeld. Met de kaarten, kerncijfers en grafieken kan je verschillen in kwetsbaarheden en klimaatbestendigheid blootleggen. Dat kan zowel op niveau Vlaanderen als op gemeente- en zelfs wijkniveau.

Waarvoor kan je de IMPACT-tool gebruiken?

  • Baseer je lokale klimaatadaptatieplannen op de huidige en toekomstige impact in je gemeente.
  • Rapporteer volgens de vereisten van het Burgemeestersconvenant.
  • Inhoud: invloed klimaat op grondwater, hittestress op basis van gevoelstemperatuur.
  • Functionaliteiten: indicatoren tot op wijkniveau; makkelijker combineren en delen van kaartbeelden; makkelijker downloaden van data; overzichtelijke kaartencatalogus.

Wat is er nieuw sinds december 2022?

  • Inhoud: invloed klimaat op grondwater, hittestress op basis van gevoelstemperatuur.
  • Functionaliteiten: indicatoren tot op wijkniveau; makkelijker combineren en delen van kaartbeelden; makkelijker downloaden van data; overzichtelijke kaartencatalogus.

 

Stap 1 - Selecteer een thema en focusgebied

Na selectie van het thema van interesse (bv. droogte), kan je een tijdsvenster selecteren. De meeste informatie is beschikbaar voor 2050 en huidig klimaat, sommige ook voor tussenliggende periodes of nog verder in de tijd.

Standaard worden 1 of 2 sleutelkaarten voor het gekozen thema getoond voor Vlaanderen. Via gebiedselectie in de zoekbalk of door te klikken op de kaart, kan je inzoomen naar een specifieke gemeente, een wijk of een waterlichaam. Ook zoeken op adres is mogelijk. En wie vooral het overzicht over Vlaanderen in beeld wil houden, klikt ‘Bekijk Vlaanderen’ aan.

1. Selecteer thema / 2. Kies de periode / 3. Zoom in op gemeente, wijk, waterlichaam

afbeelding

Stap 2 - Verken op kaart en laat grafieken spreken

Zodra je een gebied hebt geselecteerd, verschijnen kerncijfers en grafieken in beeld. Deze laten toe om de kaartlagen snel te interpreteren.

Ben je ingezoomd op een gemeente, wijk of waterlichaam? Dan krijg je naast de waarden voor dat gebied ook steeds de gemiddelden voor Vlaanderen in beeld als referentiepunt.

Rondklikken op de kaart laat toe om snel naburige gebieden te verkennen: ook de kerncijfers en grafieken met gebiedsgemiddelden/-totalen veranderen dan mee. En een prikfunctie roept voor een zelf gekozen pixel op de kaart de indicatorwaarden van alle actieve kaarten op over de verschillende zichtjaren heen.

Naast de standaardkaarten bij ieder thema kan je via het ‘lagenoverzicht’ ook andere kaartlagen in beeld brengen, al dan niet gecombineerd met kaartlagen uit andere thema’s. Je kan zelfs extern gehoste kaarten als WMS toevoegen aan het lagenoverzicht, en vervolgens mee in het kaartbeeld betrekken. Ook achtergrondkaarten en getoonde administratieve grenzen kunnen aangepast worden. En een zelf samengesteld kaartbeeld is nu ook makkelijk te delen met anderen.

1. Kerncijfers en grafieken / 2. Verken de kaart en zie hoe grafieken wijzigen / 3. Prikfunctie / 4. Andere kaarten oproepen en combineren / 5. Achtergrondkaarten wijzigen (lagen) en kaartbeelden delen (schakels)

afbeelding

Stap 3 - Ga verder aan de slag met kaarten en cijfers

Wil je aan de slag met kaartmateriaal voor geografische analyse, internettoepassingen of publicaties? Vanuit het (kaart)lagenoverzicht krijg je meer informatie over de kaartinhoud, en kan je via ‘Meer info’ doorklikken naar de achterliggende kaartencatalogus. Daar heb je de mogelijkheid om iedere kaart als webservice (WMS/WFS) in te laden in GIS-software, of als bestand te downloaden. Bij de meeste kan je onmiddellijk de volledige kaart van Vlaanderen downloaden. Maar de meest fijnmazige kaarten kan je, omwille van de grootte, enkel per gemeente downloaden.

1. Kaartlagen overzicht / 2. Naar meer info over een kaart / 3. Mogelijkheden voor download

Afbeelding

De gebiedsspecifieke indicatorwaarden die horen bij de gekozen/actieve kaartlagen en zichtjaren, zijn ook snel opvraagbaar via het tabeloverzicht. Via filtering en sortering kan die tabel verder aangepast worden aan de eigen noden. Deze specifieke tabel is ook als Excel-bestand te downloaden, net als het geheel van alle indicatorwaarden achter de impacttool.

1. Ga naar het tabeloverzicht / 2. Sorteer en filter over meerdere kolommen

afbeelding

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM inspireert en ondersteunt acties rond klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.