Vlaanderen.be klimaat.vmm.be
Je bent hier: Home / Tools / IMPACT-tool: verken de gevolgen van klimaatverandering / Release notes IMPACT-tool

Release notes IMPACT-tool

09-04-2024
Overzicht van de gerealiseerde functionaliteiten, bug fixes en wijzigingen voor de IMPACT-tool.

De IMPACT-tool werd op Klimaatportaal Vlaanderen gelanceerd op 9/12/2022. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in nadien opgeladen versies: eerst voor de IMPACT-tool zelf, en daaronder ook voor de achterliggende kaartencatalogus.

Huidige release IMPACT-tool - Versie V2.1 - 09/04/2024

 • Betere afstemming tussen getoonde kaartlagen en grafieken, en mogelijkheid toegevoegd om vanuit grafiekvenster corresponderende kaartlaag in beeld te brengen. Ook de naamgeving en schikking van kaartlagen werd gerationaliseerd.
 • Dataweergave in de tab 'Tabeloverzicht' sluit nu beter aan bij de eerder geselecteerde kaartlagen, zichtjaar en locatie.
 • Zoeken op adres toont voortaan een pointer op de kaart om de exacte locatie aan te duiden. Standaard tonen de grafieken dan de waarden van de gemeente waarin het adres ligt.
 • Potentiële verdamping per maand toegevoegd in grafiekvenster bij thema droogte.
 • Locatiecodes (NIS-codes) van gemeenten en wijken toegevoegd in datatabel van tab 'Tabeloverzicht' om makkelijk onderscheid te kunnen maken tussen wijken met gelijke naam.
 • Op niveau Vlaanderen tonen de synthesekaarten eerst enkel de effecten van hitte, droogte en/of een teveel aan water. Pas vanaf het derde zoomniveau (= gemeenteniveau) komen ook de impacts in beeld als bollen bovenop de effectkaarten.
 • Diverse kleine aanpassingen.

Eerdere releases IMPACT-tool 

Versie V1.1 & V1.2 - 18/04/2023

 • Prikfunctie: voortaan wordt locatie gereset bij sluiten van de prikfunctie. Enkele kaartlagen zijn (nog) niet via de prikfunctie te bevragen: daar toont pop-up venster voortaan ‘-‘ als indicatorwaarden.
 • Afstemming tussen kleurcodes op kaart en waarden in datatabel verbeterd.
 • In grafieken wordt overlap vermeden tussen langere gebiedsnamen en de legende.
 • Gezorgd dat alle indicatorwaarden doorkomen in de grafieken (hapering opgeheven).
 • Correctie van enkele indicatorwaarden en eenheden die foutief getoond werden in grafieken (bv. bij daling GHG, gemiddelde grondwaterstand en gemiddelde windsnelheid).
 • Styling in-/uitklapvensters aangepast.
 • In thema ‘Overstroming’ via arcering op kaart aangegeven welke gebieden geen dekking hebben van fluviale overstromingsmodellen en waarvoor dus geen indicatorwaarden beschikbaar zijn.
 • Wijziging in volgorde kaarten per thema in het kaartlagenoverzicht.
 • Inkleuren van enkele impactkaarten vervolledigd (groene roostercellen met waarde 0).
 • Thema ‘Grondwater’ aangevuld met de kaarten en indicatorwaarden voor zichtjaar 2075.
 • In kaartlagen ‘Toename extreme droogteduur (hydrologisch)’ categoriegrenzen legende bijgesteld om variatie duidelijker in kaart te brengen.
 • Aanpassing in tab ‘Tabeloverzicht’: er kan voortaan slechts op 1 kolom gesorteerd worden.

Huidige release bijhorende Kaartencatalogus - Versie V2.1 - 09/04/2024

 • Kaarten op maandbasis zijn voortaan ook beschikbaar: gemiddelde maandtemperatuur, neerslagtotaal per maand, potentiële verdamping per maand.
 • Naamgeving en beschrijving van enkele kaarten zijn verder verduidelijkt.

Eerdere releases bijhorende Kaartencatalogus

Versie V1.1 & V1.2 - 18/04/2023

 • Enkele dubbels in kaarten(sets) verwijderd.
 • Naamgeving van enkele kaarten(sets) verduidelijkt en aangepast.
 • Mogelijkheid voorzien om filtering kaarten met 1 knop op te heffen.
 • Verholpen aan enkele bugs in downloadfunctionaliteit.
 • TPI100-kaart toegevoegd.
 • Enkele kaarten nog bijgeknipt op contouren van Vlaanderen.

De Vlaamse Milieumaatschappij is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. De VMM inspireert en ondersteunt acties rond klimaatadaptatie, voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen.

Over VMM »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.